Το σύνολο του υλικού αυτής της ιστοσελίδας έχει ελεγχθεί λεπτομερώς.

Παρόλο που η Actelion στοχεύει στη συνεχή συμπλήρωση και ανανέωση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας ή οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων, είναι πλήρεις, σωστές και ενημερωμένες.

Τα πνευματικά δικαιώματα για όλες τις διαδικτυακές σελίδες που είναι αναρτημένες στο www.actelion.gr ανήκουν στην Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από:

Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A.
6-8 Agisilaou str.
"Blue Land Center"
GR 151 23 Agios Thomas Maroussi, Athens
Greece

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Actelion Pharmaceuticals Hellas
Λεωφόρος Ειρήνης 56
15121 Πεύκη
Αθήνα
Contact
Tηλέφωνο+30 210 67 52 500
Φαξ:+30 210 67 52 531
Επικοινωνήστε μαζί μας