Έντυπο αναφοράς ανεπιθύμητου συμβάντος

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε την Actelion για ανεπιθύμητα συμβάντα που έχετε παρατηρήσει, παρακαλείστε να μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο.

Μπορείτε επιπλέον να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Actelion Hellas. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 9960971 & 2109949414, Φαξ: 210 9969578 & 2112686849.
Εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε ανεπιθύμητα συμβάντα απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral.

Ως ανεπιθύμητο συμβάν ορίζεται οποιοδήποτε δυσμενές ιατρικό συμβάν που εμφανίζεται σε ασθενή ή άτομο που συμμετέχει σε κλινική έρευνα και στο οποίο έχει χορηγηθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν. Αυτή η δυσμενής ιατρική εκδήλωση δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη αιτιώδη σχέση με μία συγκεκριμένη θεραπεία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Έλλειψη αποτελεσματικότητας
 • Πιθανολογούμενη μετάδοση λοιμώδους παράγοντα μέσω του προϊόντος
 • Υπερδοσολογία, λανθασμένη χρήση ή λάθη στη φαρμακευτική αγωγή
 • Κύηση/γαλουχία κατά τη χρήση του προϊόντος (ανεξάρτητα από το εάν σχετίζεται ή όχι με το ανεπιθύμητο συμβάν)
 • Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις

EΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕIΣ

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

  Στοιχεία αναφέροντος (τα δικά σας στοιχεία)
  Στοιχεία ασθενούς (άτομο που εμφάνισε το ανεπιθύμητο συμβάν)
  Λεπτομέρειες φαρμακευτικού προϊόντος
  Σχετικά με το ανεπιθύμητο συμβάν
  Άλλες ερωτήσεις
  Επικύρωση