Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μία σοβαρή νόσος των αρτηριών που συνδέουν τους πνεύμονες με την καρδιά (πνευμονικές αρτηρίες). Καθώς αναπτύσεται η ΠΑΥ, η ροή του αίματος στις πνευμονικές αρτηρίες περιορίζεται. Η δεξιά πλευρά της καρδιάς επιβαρύνεται όλο και περισσότερο προκειμένου να αντλήσει το αίμα προς τους πνεύμονες, και αυτό προκαλεί τη διόγκωσή της. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στα κύρια συμπτώματα της ΠΑΥ - δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, περιορισμένη ικανότητα άσκησης και κόπωση.

Τα πρώιμα συμπτώματα της ΠΑΥ μπορεί να είναι ήπια, και κοινά με πολλές άλλες καταστάσεις, όπως είναι το άσθμα, η γενική κόπωση ή η έλλειψη καλής σωματικής κατάστασης. Καθώς τα συμπτώματα ενδέχεται να αποδοθούν σε άλλα αίτια, σε πολλούς ασθενείς η διάγνωση της ΠΑΥ τελικά τίθεται όταν η νόσος έχει ήδη εξελιχθεί πέραν του αρχικού σταδίου.

Χωρίς θεραπεία, η ΠΑΥ μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής. Η θεραπεία αποσκοπεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων, της αντοχής στην άσκηση, των μακροχρόνιων εκβάσεων και της ποιότητας ζωής. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι θεραπευτικές επιλογές ήταν περιορισμένες και η ΠΑΥ σχετίζονταν με πτωχή πρόγνωση. Στις μέρες μας, οι θεραπευτικές επιλογές έχουν βελτιώσει σημαντικά την έκβαση των ασθενών που πάσχουν από αυτή την κατάσταση.

Βιβλιογραφία

1. Galiè N et al., Eur Heart J 2009;30:2493–537.
2. Gaine S et al., Lancet 1998;352:719–25.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος Actelion Hellas S.A.:  Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη