Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Image for Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Image for Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ACTELION ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Image for Η ACTELION ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

H Actelion δραστηριοποιείται με θυγατρικές εταιρίες σε πάνω από 30 χώρες.

Image for Η ACTELION ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

H Actelion δραστηριοποιείται με θυγατρικές εταιρίες σε πάνω από 30 χώρες.

Η ACTELION ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Image for Η ACTELION ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με περισσότερα από 14 χρόνια παρουσίας και στην Ελλάδα.

Image for Η ACTELION ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με περισσότερα από 14 χρόνια παρουσίας και στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Actelion Pharmaceuticals Hellas
Λεωφόρος Ειρήνης 56
15121 Πεύκη
Αθήνα
Contact
Tηλέφωνο+30 210 67 52 500
Φαξ:+30 210 67 52 531
Επικοινωνήστε μαζί μας