«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ταξίδι, δεν είναι προορισμός. Αφορά στην καινοτομία και τον μακροχρόνιο σχεδιασμό.»

Η κυρίαρχη αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Actelion αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας για τη θεραπεία περισσότερων ασθενών με καινοτόμα φάρμακα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία συνεχίζει τις σημαντικές επενδύσεις στις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης. Οι προσπάθειές μας υποστηρίζονται από τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε ως μία υπεύθυνη εταιρεία, η οποία συμμορφώνεται με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα παρέχοντας παράλληλα βιώσιμη αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την κοινωνία.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο και η διοίκηση δεσμεύονται να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής υπευθυνότητας στην καθημερινή επιχειρηματική σκέψη και λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας της Actelion.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Actelion Pharmaceuticals Hellas
Λεωφόρος Ειρήνης 56
15121 Πεύκη
Αθήνα
Contact
Tηλέφωνο+30 210 67 52 500
Φαξ:+30 210 67 52 531
Επικοινωνήστε μαζί μας