Η Actelion, ως εταιρεία  αφοσιωμένη στην έρευνα και την καινοτομία, ειδικά στο χώρο των σπάνιων παθήσεων, βασίζεται στις ισχυρές συνεργασίες της με ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες της υγείας και ενώσεις ασθενών που βοηθούν ώστε να τεθούν στη διάθεση των ασθενών νέες γνώσεις και καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές.

Στις καθημερινές επαγγελματικές μας δραστηριότητες συγκαταλέγονται η τακτική επικοινωνία με τους επαγγελματίες της υγείας ώστε να ωφεληθούμε από τις πολύτιμες, ανεξάρτητες και εξειδικευμένες γνώσεις τους, οι οποίες προέρχονται από την κλινική τους εμπειρία και από την εμπειρία τους στην θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

Η έρευνα και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εν λόγω ειδικοί στο χώρο τους έχουν βοηθήσει στην προαγωγή της επιστήμης, στην ενίσχυση της κατανόησης της νόσου και έχουν οδηγήσει συχνά σε βελτιωμένες κλινικές εκβάσεις για τους ασθενείς.

Πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες της υγείας και οι οργανισμοί θα πρέπει να αποζημιώνονται για τις νόμιμες  υπηρεσίες που παρέχουν στην Actelion, καθώς και για την ενημέρωση/εκπαίδευση που παρέχουν στους συναδέλφους τους σχετικά με τα νέα φάρμακα.

Η Actelion αντιλαμβάνεται ότι η επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρεία και τις εξωτερικές ομάδες αναμένεται να διέπεται όχι μόνο από ακεραιότητα αλλά και από διαφάνεια. Σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας των φαρμακευτικών εταιρειών, η Actelion θα δημοσιοποιεί τη φύση και την έκταση της επικοινωνίας της με τους επαγγελματίες υγείας και τους οργανισμούς.