Η ACTELION ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κατέχουμε ηγετική θέση παγκοσμίως στην θεραπευτική αντιμετώπιση  της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης  (ΠΑΥ) με περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας. Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τις σύνθετες οδούς και τους μοριακούς μηχανισμούς αυτής της νόσου έχει επιτρέψει την ανάπτυξη ειδικών φαρμάκων που αλλάζουν πραγματικά την έκβαση της νόσου σε αυτούς τους ασθενείς.

Μπορούμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) έως και τα μέσα του 2020 χάριν των εγκεκριμένων προϊόντων μας Veletri® και Opsumit®, και χάριν του Uptravi (selexipag) που έχει ήδη λάβει έγκριση από τον FDA στις Η.Π.Α, από τον EMA στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έγκρισή του από τις Yγειονομικές Αρχές σε διάφορες χώρες.

 

Οι εξειδικευμένες γνώσεις μας στο χώρο της ανθρώπινης βιολογίας, και συγκεκριμένα η γνώση μας για συγκεκριμένες οικογένειες μοριακών στόχων, όπως είναι οι συζευγμένοι με G-πρωτεΐνη υποδοχείς, μας οδήγησαν στο Opsumit. Αυτές ακριβώς οι γνώσεις θα μας οδηγήσουν σε νέες περιοχές.

Αξιοποιούμε την επιστημονική μας εξειδίκευση μέσω ιδίων ανακαλύψεων, ανάπτυξης και προώθησης ταλέντων. Διαθέτουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να παρέχουμε σημαντικά προϊόντα στους ιατρούς, στους ασθενείς και στους υγειονομικούς φορείς  - καθώς και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες και την απαιτούμενη υποδομή για να επιτύχουμε αποτελεσματικά τη φιλοδοξία μας.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έρευνα φαρμάκων 388
Κλινική ανάπτυξη452
Μάρκετινγκ & Πωλήσεις1,443
Υποστηρικτικές λειτουργίες341
Σύνολο2,624
Δεκέμβριος  2016