Με περισσότερα από 14 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A. προσφέρει στην κοινότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας της χώρας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων και καινοτόμων θεραπειών για την αντιμετώπιση πέντε διαφορετικών σπάνιων παθήσεων, με έμφαση στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ), μια χρόνια και σπάνια απειλητική για τη ζωή διαταραχή.

Παραμένοντας πιστή στις αρχές και τις δεσμεύσεις της εταιρείας παγκοσμίως, η Actelion Ελλάδας ακολουθεί τα διεθνή επιχειρησιακά πρότυπα οργάνωσης, με στόχο να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ασθενών και να υποστηρίξει το έργο των επαγγελματιών υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην επιστημονική ενημέρωση της ιατρικής και φαρμακευτικής κοινότητας, ανοίγοντας διόδους καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας και εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού και προσφέροντας υποτροφίες σε εξειδικευμένους ιατρούς.

Συνεργαζόμενη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Ελλάδα, τις Αρχές Υγείας, την επιστημονική κοινότητα, τα εξειδικευμένα κέντρα και τους συλλόγους ασθενών, η Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A. συνεχίζει να επενδύει και να υπηρετεί την καινοτομία και την ορθή ενημέρωση, με επίκεντρο  πάντα το όφελος του ασθενή.