Τα άτομα είναι το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, και η αξιοποίησή τους στο μέγιστο είναι κρίσιμη για την επιτυχία μας. Θέλουμε να νοιώθουν περήφανοι για τη δουλειά τους και την εταιρεία στην οποία εργάζονται. Δίνουμε κίνητρα στους υπαλλήλους μας μέσω της ηγετικής μας στάσης, της παροχής ευκαιριών ατομικής ανάπτυξης και ανταμοιβών βάσει των επιτυχιών τους.

Η εστίαση στην εταιρική στρατηγική είναι ουσιαστική για την επιτυχία της εταιρείας. Όλοι οι συνεργάτες μας πρέπει να κατανοούν τη στρατηγική, καθώς και τις αξίες και τις κύριες συνιστώσες  για την επιτυχία, ώστε οι καθημερινές τους δραστηριότητες να μπορούν να συμμορφώνονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε ένα σύντομο κουίζ για να αναγνωρίσουμε τον τρόπο εκμάθησης του κάθε συναδέλφου, το οποίο βασίζεται στη θεωρία του Kolb, ”experiential learning theory” και στη συνέχεια παρέχουμε προσαρμοσμένο υλικό που υπογραμμίζει τις στρατηγικές μας αρχές. Το υλικό αυτό έχει τη μορφή ενός σύντομου φιλμ (γι' αυτούς που προτιμούν να βλέπουν), ενός  podcast (γι' αυτούς που προτιμούν να αισθάνονται), ενός διαδραστικού pdf (γι' αυτούς που προτιμούν να αλληλεπιδρούν) καθώς και ενός λεπτομερούς white paper  (γι' αυτούς που προτιμούν να σκέπτονται).

Έχουμε δεσμευτεί για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που στηρίζεται στο σεβασμό, τη τιμιότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Η Actelion δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης βάσει της φυλής, της θρησκείας, της εθνικής καταγωγής, της αναπηρίας ή τυχόν άλλων ατομικών χαρακτηριστικών.

Η Actelion πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία ενός ποικίλου και χωρίς διακρίσεις χώρου εργασίας, που προσελκύει και διατηρεί τα πλέον ταλαντούχα άτομα από κάθε περιβάλλον και κουλτούρα. Οι υπάλληλοί μας προέρχονται από περισσότερες από 54 χώρες με αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών (49,7%: 50,3%). Πιστεύουμε, επίσης, ότι η ευρύτητα του πνεύματος μας επιτρέπει να ωφελούμαστε από τη συμπληρωματική εξειδίκευση, οδηγώντας τη συνεχή επιτυχία μας.

Οι συνεχείς προσπάθειές μας για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των υπαλλήλων μας περιλαμβάνουν προγράμματα όπως είναι τα προγράμματα αντιγριπικών εμβολίων, δερματολογικών εξετάσεων, κ.λπ. Το Νοέμβριο του 2014, λανσαρίστηκε στα κεντρικά μας γραφεία στην Ελβετία, ένα θεματικό διαδικτυακό portal υγείας (το οποίο φέρει την ονομασία “myChange”). Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε τους συναδέλφους μας να αποκτήσουν περισσότερη ενέργεια, να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους.

Τον Απρίλιο του 2014, η Actelion βραβεύτηκε ως "Best Places to Work" στην περιοχή Bay από τα περιοδικά Silicon Valley Business Journal και San Francisco Business Times. Τον Οκτώβριο του 2014, η Actelion ήταν μία από τις 20 πρώτες εταιρείες στην έρευνα καλύτερων εργοδοτών στο χώρο των επιστημών του 2014.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Actelion σέβεται το δικαίωμα όλων των υπαλλήλων να συμμετέχουν σε δημοσίως αναγνωρισμένες ενώσεις υπαλλήλων και συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας που σχετίζεται με την εκπροσώπηση των υπαλλήλων. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε και να διατηρήσουμε ανοιχτό διάλογο με τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Actelion συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την εργασία, την απασχόληση και τη σχέση απασχόλησης σε όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά.

Εξαιτίας της φύσης της επιχειρηματικής μας δράσης, δεν θεωρούμε ότι οι λειτουργίες μας ενέχουν κίνδυνο παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε σχέση π.χ. με την παιδική εργασία, την εξαναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία, ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών. Όλες οι λειτουργίες μας σέβονται το δικαίωμα των υπαλλήλων στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Οι υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν να εκπροσωπούνται από νόμιμα αναγνωρισμένες ενώσεις, σωματεία εργαζομένων ή παρόμοιους οργανισμούς.