Η Actelion είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με κουλτούρα που υποστηρίζει την καινοτομία, την επιστήμη και τη φροντίδα των ασθενών. Οι ανακαλύψεις της Actelion προσφέρουν σημαντική αξία για την κοινωνία και ικανοποιούν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Εάν ενστερνίζεστε τις βασικές αξίες της Actelion, παρακαλείστε να μελετήσετε τις ανακοινώσεις θέσεων εργασίας και να υποβάλλετε το προφίλ σας.

Ένας από τους βασικούς λόγους για να γίνετε μέλος της ομάδας της Actelion και να παραμείνετε στην εταιρεία είναι η συναρπαστική ευκαιρία του να διαφοροποιηθείτε στον επαγγελματικό χώρο που εξειδικεύεστε. Το ομαδικό πνεύμα της Actelion και η ανοιχτή στάση απέναντι στις αλλαγές θα σας επιτρέψουν να γευτείτε τα πραγματικά αποτελέσματα των αδιάκοπων προσπαθειών σας, και να απολαύσετε τις ανταμοιβές. Στην εταιρεία Actelion, η πρόκληση που θα αντιμετωπίσετε θα είναι αυτή της επαγγελματικής σας εξέλιξης, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνεστε και θα υποστηρίζεστε για να ζείτε μία ισορροπημένη προσωπική ζωή.

Κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, η Actelion αναζητά άτομα που εμπνέονται από την καινοτομία, είναι ευέλικτα, ενθουσιώδη και έμπρακτα αφοσιωμένα σε όποιο ρόλο κληθούν να χειριστούν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα συναντήσετε  τα άτομα-κλειδιά ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας σας, καθώς και τους υπεύθυνους του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε εκ των έσω και να νιώσετε το πνεύμα της εταιρείας. Οι συνεντεύξεις (και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασκήσεις εκτίμησης ικανοτήτων) βασίζονται στις Βασικές Δεξιότητες της Actelion, αντιπροσωπεύοντας τις θεμελειώδεις  απαραίτητες απαιτήσεις για υψηλή απόδοση σε κάθε ρόλο μέσα στην εταιρεία. Κατά την εξέταση των υποψηφίων, η Actelion δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις επαγγελματικές γνώσεις και την εμπειρία, αλλά για τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Στείλτε την αίτησή σας διαδικτυακά και γνωρίστε καλύτερα την Actelion!

Η Actelion είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

!!! Παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί γιατί έχουν παρατηρηθεί ψευδείς προτάσεις εργασίας με τελικό αποδέκτη την Actelion. Αυτού του είδους οι ψευδείς προτάσεις μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο όπου είτε χρησιμοποιούνται ψεύτικες εταιρικές ιστοσελίδες είτε αποστέλλονται e-mail από ανύπαρκτους υπευθύνους στελέχωσης προσωπικού της Actelion. Αποσκοπούν στη λήψη προσωπικών δεδομένων ή χρημάτων από τα θύματα προσφέροντάς τους θέσεις που δεν υπάρχουν.

Η Actelion δεν θα ζητούσε ποτέ αμοιβή για την εξέταση μιας αίτησης εργασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ελέγξτε εάν η θέση έχει αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα πριν υποβάλλετε σχετική αίτηση. !!!

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Actelion.