Προκειμένου να επιτύχει ταχεία ανάπτυξη, η Actelion στοχεύει στα εξής:

  • Προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ατόμων
  • Ανάπτυξη μιας ομάδας με εξειδίκευση και ισχυρά κίνητρα   
  • Καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας με άξονα  τις βασικές εταιρικές αξίες
  • Παροχή εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας

Στην Actelion, κάθε υπάλληλος γίνεται σημαντικό μέλος της ομάδας με το να συμβάλλει ενεργά στη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης  της προσωπικής απόδοσης και του πλάνου προσωπικής ανάπτυξης. Η Actelion εμφυσά πνεύμα ενθουσιασμού όσον αφορά στην επαγγελματική και προσωπική σας ανάπτυξη. Τίθενται στη διάθεσή σας πολλές ευκαιρίες για να μπορέσετε να αναπτυχθείτε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης της Actelion διαμορφώνονται με βάση τις θεμελιώδεις αξίες, τις δεξιότητες, με άξονα τους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

«Η εργασία στην Actelion μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω τον πλήρη έλεγχο  της επαγγελματικής μου εξέλιξης»

«Αναπτύσσομαι στο ρόλο που έχω αναλάβει,  καθώς αυτός συνεχώς αλλάζει και διευρύνεται»

«Στην Actelion έχω την ευκαιρία να σκεφτώ στρατηγικά και παράλληλα να εφαρμόσω στην πράξη τις πρωτοβουλίες μου με ρεαλιστικό τρόπο»